top of page
water watch hero.jpeg

Europos Sąjungos projektai

Šio puslapio pagrindinė paskirtis - supažindinti klientus ir partnerius su mūsų dalyvaujamais projektais

E. Komercijos modelis COVID-19

25754532966_8079b8ce92_b.jpg
esfivp-i-1.jpg

Projekto tikslas - E. komercijos modelio diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.
Projektu siekiami rezultatai – įdiegta el. parduotuvė, dėl ko padidės teikiamų paslaugų
žinomumas, pardavimo pajamos, taip pat augs darbo našumas, padidės klientų ratas.
Planuojamas kiekybinis projekto rezultatas – sukurta e-parduotuvė įmonės gaminantiems
produktams.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į
COVID-19 pandemiją priemonė.
Projekto pavadinimas: UAB „Sladera“ e. komercijos modelio diegimas
Projekto vykdytojas: UAB „Sladera“
Bendra projekto vertė: 24 295,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 18 221,25 Eur
Projekto vykdymo pradžia: 2022.02.17
Projekto vykdymo pabaiga: 2023.02.16

bottom of page